ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένταση και χημικά στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

¸íôáóç êáé ÷çìéêÜ óôï ðáíåêðáéäåõôéêü óõëëáëçôÞñéï, üôáí ïé óõãêåíôñùìÝíïé ðÝñáóáí ôç ÂïõëÞ êáé Ýöôáóáí óôï ýøïò ôïõ ÌåãÜñïõ Ìáîßìïõ. Ç Çñþäïõ Áôôéêïý åß÷å êëåßóåé áðü êëïýâåò êáé üôáí ïé äéáäçëùôÝò åðé÷åßñçóáí íá ðåñÜóïõí, óõãêñïýóôçêáí ìå ôá ÌÁÔ. Ïé Üíäñåò ôùí ÌÁÔ ôïõò áðþèçóáí êáé Ýêáíáí ÷ñÞóç ÷çìéêþí êáé äáêñõãüíùí. 
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ένταση σημειώθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όπου κατέληξαν διαδηλωτές που έπαιρναν μέρος στο σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Μερίδα των διαδηλωτών κατευθύνθηκε εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν μπροστά από τις δύο κλούβες με τις οποίες είχε αποκλειστεί η Ηρώδου Αττικού και πέταξαν κομμάτια από μάρμαρο και νεράντζια. Οι αστυνομικοί τους απομάκρυναν με χρήση χημικών.

panekpaideftiko-2

Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πήραν μέρος δάσκαλοι, καθηγητές και φοιτητές ζητώντας διορισμούς μονίμων στην εκπαίδευση και εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μεταξύ μονίμων και αναπληρωτών.

panekpaideftiko-1

Οι Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

 

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top