ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Waste4Think στο Δήμο Χαλανδρίου

Υπάλληλοι της καθαριότητας του δήμου Χαλανδρίου επιδεικνύουν την παράγωγη βιοκαύσιμου και πέλετ στην μονάδα ξήρανσης βιοαποβλήτων, από οργανικά απορρίμματα οικιακών νοικοκυριών, στις εγκαταστάσεις καθαριότητας του δήμου, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018. Ο δήμος Χαλανδρίου εφαρμόζει πιλοτικά το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων Waste4Think. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Το  πρωτοπόρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Waste4Think, πραγματοποιεί ο Δήμος Χαλανδρίου με την  εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων. Ο δήμος Χαλανδρίου παρουσίασε το πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.), στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας των ευρωπαίων εταίρων του προγράμματος που γίνεται από 13 έως 16 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης οικιακών υπολειμμάτων τροφής, σε συμφωνία με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της πόλης, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά στο Χαλάνδρι τον Δεκέμβριο του 2016 (με εθελοντική συμμετοχή περίπου 250 νοικοκυριών) ενώ ύστερα από την επιτυχία της πρώτης αυτής φάσης θα γενικευτεί σταδιακά σε ολόκληρη την πόλη.

Από τα υπολείμματα τροφών στην εναλλακτική ενέργεια

Το πρόγραμμα συλλογής οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Χαλανδρίου µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think, HORIZON 2020.
Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000€, συμμετέχουν 19 εταίροι (πανεπιστήμια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.)  από επτά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάζονται διαφορετικές περιπτώσεις αξιοποίησης και διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις (Χαλάνδρι, Cascais Πορτογαλίας, Zamudio Ισπανίας, Seveso Ιταλίας).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενιαία πρόταση των 19 εταίρων για την κατάρτιση του προγράμματος Waste4Think είχε αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. ως μια από τις τρείς καλύτερες μεταξύ των 97 που υποβλήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν.

Σύμφνα με ανακοίνωση του Δήμου Χαλανδρίου, η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού 455.250€ έχει ως κύριους στόχους τη χρήση εναλλακτικών τρόπων συλλογής και διαχείρισης/αξιοποίησης οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων καθώς και στη βέλτιστη διάδοση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.

Τι είναι τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα

Τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών κουζίνας, δηλαδή: υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού (εκτός από κόκκαλα), φρούτα, λαχανικά και χρησιμοποιημένα χαρτιά κουζίνας.

Οι κάτοικοι του Χαλανδρίου που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, αντί να πετάνε τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα στους πράσινους κάδους (σύμμεικτα), τα διαχωρίζουν χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που τους έχει διαθέσει δωρεάν ο δήμος.

Συλλέγουν αυτά τα απορρίμματα σε ατομικό οικιακό καφέ κάδο χωρητικότητας 30 λίτρων, μέσα σε ειδικές βιοαποδοµήσιµες σακούλες, φτιαγμένες από ζυμώσιμα οργανικά υλικά. Στη συνέχεια εναποθέτουν μόνο αυτές τις σακούλες σε καφέ κάδους χωρητικότητας 120 λίτρων, οι οποίοι – σε αυτή τη φάση – κλείνουν με λουκέτο (για τη χρηστή διαχείρισή τους μόνο από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα).

Η αποκομιδή του υλικού γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας δύο φορές την εβδομάδα µε ειδικό απορριμματοφόρο όχημα.
Το υλικό αυτό μετατρέπεται με ξήρανση και τεμαχισμό σε ένα αξιοποιήσιμο προϊόν βιομάζας, το «FORBI» (Food Residue Biomass), το οποίο είναι πλούσιο ενεργειακά ενώ το βάρος του είναι ίσο με το 1/5 του βάρους των απορριμμάτων από τα οποία παράγεται – πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και το κόστος μεταφοράς του είναι σημαντικά μικρότερο.

Το FORBI στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με τη μορφή αυτή ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία είτε ύστερα από επεξεργασία ως στερεό καύσιμο για θέρμανση (πέλετ), ως αέριο βιοκαύσιμο (βιοαέριο) ή μείγμα υδρογόνου και μεθανίου για κίνηση οχημάτων – η συγκεκριμένη εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σε απορριμματοφόρο του δήμου -, ως υγρό καύσιμο (βιοαιθανόλη) για προσθήκη στη βενζίνη, ως εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ), ως ζωοτροφή ή και για την παραγωγή ενεργού άνθρακα για καθαρισμό υγρών αποβλήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάζονται όλες αυτές οι λύσεις ώστε να αναδειχθεί η πλέον συμφέρουσα από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη.

Ύστερα από περίπου ένα χρόνο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς ήδη έχει παρατηρηθεί μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγει στις χωματερές ενώ η ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού, που μετατρέπεται σε πηγή εναλλακτικής ενέργειας, είναι πολύ υψηλή (με «άστοχο» υλικό λιγότερο από 2%).

athina984.gr

 

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top