ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Ευρωπαϊκά κονδύλια: Αριθμοί και «αριθμοί»

Περίεργη φαίνεται να είναι η σχέση του υπουργείου Οικονομίας με τους αριθμούς, όπως αυτή τουλάχιστον προκύπτει από την πρόσφατη ανακοίνωσή του για την προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξηση των πόρων συνοχής για την Ελλάδα την περίοδο 2021-2027. Πράγματι, στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι «η Ελλάδα επωφελείται από μια καθαρή αύξηση πόρων της τάξης του 8%… σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο (2014-2020). Σε απόλυτα νούμερα αυτό αντιστοιχεί σε 21,696 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, έναντι 15,664 δισ. ευρώ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020». Σε υποσημείωση, δε, αναφέρεται ότι «η σύγκριση γίνεται σε ανηγμένες/ αποπληθωρισμένες τιμές των δύο προγραμματικών περιόδων το 2018».
Ομως, η αύξηση από τα 15,664 δισ. ευρώ στα 21,696 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε αύξηση 38%, ενώ το υπουργείο αναφέρει αύξηση 8% (που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αύξησης – «κόφτης» – στους προτεινόμενους κανονισμούς). Είναι εμφανές ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη χρονική βάση αναφοράς των ποσών της προηγούμενης περιόδου και τη σύγκρισή τους με τα σημερινά σε ανόμοια βάση, προφανώς για δημιουργία εντυπώσεων.
Η προτεινόμενη αύξηση κατά 8% των πόρων για την Ελλάδα είναι σημαντική στις δεδομένες συνθήκες. Και σωστά επαίρεται το υπουργείο ότι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που μειώνονται κατά 7% οι συνολικοί ευρωπαϊκοί πόροι για τη συνοχή. Θα ήταν όμως διαπραγματευτικά χρήσιμο να επισημάνει το υπουργείο ότι, την ίδια στιγμή, οι πόροι συνοχής για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε., στις οποίες ανήκουν και οι ένδεκα από τις δεκατρείς ελληνικές περιφέρειες, όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται (από 52% σε 61% των συνολικών πόρων συνοχής)! Επομένως, δεν έχει μόνο η Ελλάδα «προνομιακή» μεταχείριση. Οπως επίσης να υποστηρίξει ότι η προτεινόμενη αύξηση των πόρων για την Ελλάδα οφείλεται κυρίως στη -μοναδική στην Ε.Ε.- βύθιση κατά 25% του ελληνικού ΑΕΠ μεταξύ των δύο περιόδων (και πολύ λιγότερο στις «καλές σχέσεις» του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των οποίων, σημειωτέον, η αυτάρεσκη προβολή είναι, διαπραγματευτικά, τουλάχιστον άστοχη).
Θα ήταν ακόμη χρήσιμο να δει το υπουργείο πόση θα ήταν η αύξηση για την Ελλάδα εάν δεν υπήρχε ο προτεινόμενος «κόφτης» 8% στην αύξηση των πόρων. Χωρίς τον «κόφτη» θα αναλογούσαν στην Ελλάδα ακόμη περισσότεροι πόροι. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι η Πορτογαλία, χώρα με μικρότερο πληθυσμό, με ΑΕΠ/κάτοικο υψηλότερο κατά 13% του ελληνικού και χωρίς προβλήματα μετανάστευσης (δηλαδή υπολειπόμενη έναντι της χώρας μας ως προς τα τρία βασικά κριτήρια κατανομής των πόρων) αντί να πάρει λιγότερα από την Ελλάδα, προτείνεται να πάρει 2 δισ. ευρώ περισσότερα! Φαίνεται ότι οι «καλές σχέσεις» της Πορτογαλίας με την Επιτροπή απεδείχθησαν αποτελεσματικότερες από τις δικές μας.

liberal.gr

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top