ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Κουράστηκαν και τα αυτονόητα

Επειδή το liberal.gr και οι αναγνώστες του αγαπούν την ετυμολόγηση των λέξεων, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

Το ρήμα αξιολογώ προέρχεται από το αξιόλογος, αρχαία ελληνική λέξη <άξιος+λέγω. Και μετά έρχεται η αξιολόγηση που σημαίνει την ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αξιολογώ: εντοπίζω τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία κάποιου ή μιας κατάστασης και με αυτά τα στοιχεία κρίνω -αντικειμενικά με συγκεκριμένα κριτήρια -την επίδοση, την αποτελεσματικότητα και την αξία, σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους/πράγματα/διαδικασίες/ επιδιωκόμενους στόχους. 

Στη δημοκρατία επιδιωκόμενος στόχος είναι η αξιοκρατία<άξιος +κρατώ (εδώ έχουμε μεταφραστικό δάνειο από το meritocracy). Να επιλέγονται δηλαδή οι άξιοι και ικανοί στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με βάση τα προσόντα του ατόμου και όχι την καταγωγή, τη συγγένεια την κοινωνική θέση ή άλλα παρόμοια κριτήρια.

Με βάση την επιστημονική συγκρότηση, την κριτική ικανότητα, την ευσυνειδησία, την συνεργατικότητα, την συνείδηση κοινωνικής ευθύνης, την εχεμύθεια,την αξιοπιστία, την φιλοπονία, την αμεροληψία, την αλληλεγγύη.

Η αξιοκρατία επιδρά στην κοινωνία, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πιο αποτελεσματικές διαδικασίες για την παραγωγή καλύτερων αγαθών και υπηρεσιών, μεγαλύτερη οικονομική ωφέλεια από την οποία θα ευεργετηθούν και οι λιγότερο ικανοί, οι ευάλωτοι, οι αδύναμοι. Αξιοκρατία σημαίνει πιο αποτελεσματική εκπαίδευση, καλύτερη Παιδεία. Πιο καινοτόμα έρευνα, μεγαλύτερη εξέλιξη των επιστημών. Περισσότερες πρωτοβουλίες για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων επ’ ωφελεία του κοινωνικού συμφέροντος.

Επειδή το liberal.gr και οι αναγνώστες του αγαπούν την ετυμολόγηση των λέξεων, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

Το ρήμα αξιολογώ προέρχεται από το αξιόλογος, αρχαία ελληνική λέξη <άξιος+λέγω. Και μετά έρχεται η αξιολόγηση που σημαίνει την ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αξιολογώ: εντοπίζω τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία κάποιου ή μιας κατάστασης και με αυτά τα στοιχεία κρίνω -αντικειμενικά με συγκεκριμένα κριτήρια -την επίδοση, την αποτελεσματικότητα και την αξία, σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους/πράγματα/διαδικασίες/ επιδιωκόμενους στόχους. 

Στη δημοκρατία επιδιωκόμενος στόχος είναι η αξιοκρατία<άξιος +κρατώ (εδώ έχουμε μεταφραστικό δάνειο από το meritocracy). Να επιλέγονται δηλαδή οι άξιοι και ικανοί στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με βάση τα προσόντα του ατόμου και όχι την καταγωγή, τη συγγένεια την κοινωνική θέση ή άλλα παρόμοια κριτήρια.

Με βάση την επιστημονική συγκρότηση, την κριτική ικανότητα, την ευσυνειδησία, την συνεργατικότητα, την συνείδηση κοινωνικής ευθύνης, την εχεμύθεια,την αξιοπιστία, την φιλοπονία, την αμεροληψία, την αλληλεγγύη.

Η αξιοκρατία επιδρά στην κοινωνία, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πιο αποτελεσματικές διαδικασίες για την παραγωγή καλύτερων αγαθών και υπηρεσιών, μεγαλύτερη οικονομική ωφέλεια από την οποία θα ευεργετηθούν και οι λιγότερο ικανοί, οι ευάλωτοι, οι αδύναμοι. Αξιοκρατία σημαίνει πιο αποτελεσματική εκπαίδευση, καλύτερη Παιδεία. Πιο καινοτόμα έρευνα, μεγαλύτερη εξέλιξη των επιστημών. Περισσότερες πρωτοβουλίες για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων επ’ ωφελεία του κοινωνικού συμφέροντος.

 

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top