Το Σύνθημα της Ημέρας

ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΖΑΜΙ !

Έτοιμο το… νέο τζαμί της Αθήνας!

Έτοιμο το… νέο τζαμί της Αθήνας!

.

 

.

Τ ο    Δ η μ ο τ ι κ ό    Σ υ μ β ο ύ λ ι ο    τ η ς    I s t a n b u l
έ δ ω σ ε    ά δ ε ι α    γ ι α    ν έ α    ο ρ θ ό δ ο ξ η    ε κ κ λ η σ ι α !

Σ τ η . . . δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή    κ α ι    π ο λ ι τ ι σ μ έ ν η    Ε λ λ ά δ α
π ό τ ε    θ α    δ ο θ ε ί    η    ά δ ε ι α    γ ι α    τ ζ α μ ί ;

Δ Ε Ν    Σ Α Σ    Θ Ε Λ Ε Ι    Ο    Λ Α Ο Σ

Π Α Ρ Τ Ε    Τ Ο Ν    Α Λ Λ Α Χ    Κ Α Ι    Μ Π Ρ Ο Σ !

Και μια πρόταση:
Για να μην στοιχίσει στο κράτος το τζαμί, να φτιαχτεί με τα λεφτά που βρέθηκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς των σεβασμιοτάτων…

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top