Το Σύνθημα της Ημέρας

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ… ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ!

Παλιός  εκσυγχρονιστής…

Παλιός  εκσυγχρονιστής…

.

Α γ ω ν ι σ τ ι κ ό    μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ό    κ ά λ ε σ μ α :

ΦΤΑΝΟΥΝ   ΠΙΑ   ΟΙ   ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ !

Πού το πάνε τέλος πάντων οι ευρωπαίοι και οι ντόπιοι συνεργάτες τους;
Να αλλάξουν τις συνήθειες και τις παραδόσεις του ηρωϊκού λαού μας;
Να καταργήσουν τους δημόσιους οργανισμούς μας επειδή δεν έχουν αντικείμενο;
Να ανοίξουν τα επαγγέλματα που μας παρέδωσαν οι παπούδες μας;
Να βάλουν χέρι στην παιδεία που τους τροφοδοτεί με τόσους φοιτητές κάθε χρόνο;
Να διαχωρήσουν την πίστη μας από το αμαρτωλό κράτος τους;
Να χάσουμε τις συντάξεις μας επειδή έτυχε να βλέπουμε;
Μήπως θέλουν να μας φτιάξουν και τίποτα ΧΥΤΑ;

(Τ Α)    Σ Κ Α Τ Α    Σ Τ Α    Μ Ο Υ Τ Ρ Α    Τ Ο Υ Σ !

Α ς  τ ο υ ς  σ τ α μ α τ ή σ ο υ μ ε   ό λ ο ι  μ α ζ ί  π ρ ι ν   ε ί ν α ι  α ρ γ ά …

Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ε Σ    Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι
Π Ο Τ Ε    Ν Ι Κ Η Μ Ε Μ Ο Ι ! ! !

Οι συντεχνίες των προοδευτικών μεταρρυθμιστών:
– της υπεράσπισης της δημόσιας αυθαίρεσίας!
– των κλειδαμπαρωμένων επαγγελμάτων!
– των ΑΕΙ   (Απροσπέλαστα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα) !
– της επιτροπής διαφάνειας » το φακελλάκι » !
– των τυφλών Χίου και Ζακύνθου !
– των μεταρρυθμιστών του ΣΥΡΙΖΑ (ανύπαρκτη τάση…)

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top