Το Σύνθημα της Ημέρας

ΖΗΤΩ ΤΟ… ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ!

Οι τρεις μάγοι (Αντώνης Μπαλτάσαρ, Βαγγέλης Μελχιόρ και Φώτης Γκασπάρ) φέρνουν τα τρικομματικά δώρα στο νέο πολιτικό… βρέφος

Οι τρεις μάγοι (Αντώνης Μπαλτάσαρ, Βαγγέλης Μελχιόρ και Φώτης Γκασπάρ) φέρνουν τα τρικομματικά δώρα στο νέο πολιτικό… βρέφος

.

 

.

Μ ε τ ά    τ η    λ α ϊ κ ή    α π α ί τ η σ η    γ ι α    ν έ ο

.

π ο λ ι τ ι κ ό    σ κ η ν ι κ ό
. . . ν έ α    κ ό μ μ α τ α    έ ρ χ ο ν τ α ι

.

ν’    α λ λ ά ξ ο υ ν    τ η ν    Ε λ λ ά δ α ! ! !

.

Ν Ε Α    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η    Α Ν Ο Ι Ξ Η !
(δεξιά μετεξέλιξη της… παλιάς Νέας Δημοκρτατίας)

Π Α Μ Ε Σ Ο Κ !
(Το ΠΑΣΟΚ… ΜΕτά το σοκ)

Δ Η Μ Α Ρ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ !
(ευρύτατο μέτωπο στελεχών και μελών… παλιάς ΔΗΜΑΡ-οπαδών ΔΗΜΑΡ-
φίλων ΔΗΜΑΡ- ψηφοφόρων ΔΗΜΑΡ και… αγνών Πασόκων ΔΗΜΑΡ)

Τ Σ Ι Π Ρ Ι Ζ Α !
(Ενιαιοποίηση του σχήματος… ΣΥνιστώσες ΡΙΖοσπαστικά Αντιεξουσιαστικές)

Π Α Λ Ι Ο    Κ. Κ. Ε. !
(Χωρίς τους… εκάστοτε διαγραμμένους και τους απολυμένους φυσικά)

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Σ    Λ ΑΟΣ !
(Συνένωση των ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΩΝ και του ΛΑ.Ο.Σ.)

• Ν Ε Ο Ν Α Ζ Ι Σ Τ Ι Κ Η    Α Υ Γ Η !
(η Χρυσή Αυγή χωρίς προσωπείο)

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ    Γ Ε Ν Ν Α Τ Α Ι    Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

Ε Ν    Β Η Θ Λ Ε Ε Μ    Τ Η    Π Ο Λ Η

Κ Ι    Α Ν    Α Λ Λ Α Ξ Α Ν    Τ Α    Ο Ν Ο Μ Α Τ Α

Ο Ι    Ι Δ Ι Ο Ι    Μ Ε Ι Ν Α Ν    Ο Λ Ο Ι !

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top