ΑΡΘΡΑ

Αυτή είναι η στιγμή για τη Σοσιαλδημοκρατία

«Αυτή είναι η στιγμή για τη Σοσιαλδημοκρατία». Είναι τα τέλη του 2008 η Lehman’s Brothers έχει καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και το χρηματιστήριο της Αμερικής ακολουθούν. Η αγορά μοιάζει πιο απορυθμισμένη από ποτέ και καταδεικνύεται η παθογένεια αλλά και η αλληλεξάρτηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η οικονομική κρίση μεταφέρεται στην Ευρώπη πλήττοντας, μέσα σε μια δομικά ελλειμματική οικονομική ένωση, το ευρώ και χτυπώντας τις ευπαθείς οικονομίες άμεσα.

Μοιάζει η καλύτερη στιγμή για τη σοσιαλδημοκρατία.

Μήπως οι σοσιαλιστές δεν ήταν πάντα αυτοί που πρέσβευαν την ανάγκη για σκληρούς κανόνες ρυθμίσεις των αγορών ?

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια αλλά η στιγμή αυτή δεν ήρθε ποτέ για τη σοσιαλδημοκρατία. Τι πραγματικά συνέβη και δεν επωφελήθηκαν τα σοσιαλιστικά κόμματα από αυτή την κρίση ?

Τη δεκαετία του 90 και του 2000 τα σοσιαλιστικά κόμματα επιχειρούν μια μετεξέλιξη προκειμένου να μπορέσουν να είναι πολιτικά «ανταγωνιστικά». Στα πλαίσια του «Τρίτου Δρόμου» που εμφανίστηκε τότε ως η επόμενη μέρα για τα σοσιαλιστικά κόμματα, υιοθετούν νεοφιλελεύθερες πολιτικέ,ς αποδεχόμενα την «οικονομικοποίηση» σχεδόν όλων των τομέων της πολιτικής ακόμη και του ίδιου του κοινωνικού κράτους. Αυτό , αν και δούλεψε για κάποια χρόνια οπότε και «σοσιαλιστικά κόμματα» ανέλαβαν τη διακυβέρνηση αρκετών χωρών της Ένωσης, οδήγησε στην απομάκρυνση τους από τις ιστορικές θέσεις τους και την ιδεολογία τους.

Όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, τα σοσιαλιστικά κόμματα, μη έχοντας αναπτύξει ένα νέο όραμα βασισμένο στην ιστορική τους ιδεολογία, βρέθηκαν απροετοίμαστα. Αυτό που έμοιαζε, λίγο πριν την κρίση, η δύναμη τους, αποδείχτηκε θεμελιώδης αδυναμία τους. Μάλιστα, το γεγονός ότι μέσω της διακυβέρνησης τους με νεοφιλελευθερη ατζέντα συνέβαλαν στην οικονομική κρίση, τα κατέστησε αναξιόπιστα και τα οδήγησε σε σημείο που είναι ακόμη και σήμερα παραδεκτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τα διακρίνει εύκολα από τους ιδεολογικούς τους αντιπάλους.

Τελικά εκείνη δεν ήταν η στιγμή για τη σοσιαλδημοκρατία. Ο «τρίτος δρόμος» σήμερα έχει πλέον τελειώσει (?) ως αποδεκτή πολιτική θεωρία μετεξέλιξης των ευρωπαίων σοσιαλιστών. Σήμερα οι σοσιαλιστές μέσα σε αυτή την ταραγμένη περίοδο προσπαθούν να χτίσουν μέσω της επιστροφής στις βασικές τους αξίες ένα νέο όραμα και να αποκτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αξιοπιστία τους.

Οι θεμελιώδεις αξίες των σοσιαλιστών είναι αυτές που θα αποτελέσουν την πυξίδα τους για έξοδο τόσο των ίδιων από την ιδεολογική κρίση όσο και των πολιτών από την κοινωνική δημοκρατικά και οικονομική κρίση !

Πάνω σε αυτές θα πρέπει να χτίσουν αυτό που καλούμε «Good Society» την καλή κοινωνία δηλαδή, μια κοινωνία που θα βασίζεται στη δημοκρατία, την αίσθηση της κοινότητας και τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Μια κοινωνία δημοκρατική γιατί μόνο η ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε ελευθερία και πρόοδο, μια κοινωνία με αίσθημα κοινότητας, για να αναγνωρίζει τα κοινά ενδιαφέροντα και τις αμοιβαίες αλληλεξαρτήσεις, μια κοινωνία με πολυπολιτισμικότητα για να αντλεί τη ζωτικότητας της από τη διαφορετικότητα των θεσμών και των πολιτών που την απαρτίζουν.

Πρακτικά αυτό σημαίνει την προτεραιότητα των πολιτικών διαδικασιών επί των οικονομικών συμφερόντων. Σημαίνει την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των πολιτικών δικαιωμάτων και τη μετατροπή της σχέσης των πολιτών με το κράτος σε μια διαφανή κι έντιμη συνεργασία μέσα από τη συνεχή συμμετοχή των πολιτών. Πρακτικά η μετεξέλιξη της σοσιαλδημοκρατίας πρέπει να προάγει την υπεροχή της κοινωνίας, να προάγει δηλαδή τα κοινωνικά αγαθά όπως η παιδεία η υγεία η ενσωμάτωση επί των οικονομικών συμφερόντων. Επίσης εμπεριέχει ένα νέο αναδιανεμητικό μοντέλο για τον πλούτο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών. Η οικονομική φιλοσοφία, τέλος, του νέου οράματος της καλής κοινωνίας που πρέπει να προάγουν οι σοσιαλιστές θα είναι ένα νέο αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται τόσο στη διαγενεακή δικαιοσύνη όσο και στην ανάπτυξη με κοινωνικά κριτήρια αλλά και την περιβαλλοντική αλληλεγγύη.

Όταν οι σοσιαλδημοκρατία απαλλαγεί από τα νεοφιλελεύθερα στοιχεία του «Τρίτου Δρόμου» και δώσει ένα ανθρωποκεντρικό όραμα στην κοινωνία τότε θα μπορεί ξανά να εμπνεύσει τους πολίτες και να τότε θα μπορούμε να πούμε ότι «Αυτή είναι η στιγμή για τη σοσιαλδημοκρατία».

Πηγή: http://rethemnosnews.gr/

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top