ΑΡΘΡΑ

Διαφορές και «κοινοί τόποι»

Ηδη η χώρα κοντεύει να συμπληρώσει μία τετραετία «μνημονιακής πορείας». Πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή μας, στην οικονομία, στην πολιτική και στην κοινωνία. Μύθοι ετών έχουν καταρρεύσει και «νοο­τροπίες» έχουν αλλάξει. Η κρίση έχει βάλει την ανεξίτηλη σφραγίδα της. Η συζήτηση όλο και περισσό­τερο μετακυλίεται από το «πώς φθάσαμε στην κρίση» στο «πώς θα εξέλθουμε απʼ αυτήν». Οι κοινω­νικές, οικονομικές και πολιτικές αναδιατάξεις των τελευταίων ετών -όσο τις συνειδητοποιούμε- είναι μεγάλες και συγκλονιστικές. Καιρός είναι νʼ αρχίσει να «κατακάθεται η σκόνη» που λογικά προκάλεσε η ανατάραξη που έφερε η κρίση και να δούμε ορισμένες κοινές παρα­δοχές, ευρείας αποδοχής, πάνω στις οποίες, παρʼ όλες τις επιμέρους πολιτικές διαφορές, μπορούμε να «χτίσουμε» μια νέα προοπτική.

Ας καταγράψουμε, λοιπόν, ορισμένες βασικές και «πολιτικά οριζόντιες» διαπιστώσεις. Κατʼ αρχάς η κοινή παραδοχή της ανάγκης να προχωρήσει η χώρα σʼ ένα νέο παραγωγικό μοντέλο καθώς οι κύριες αιτίες της κρίσης είναι εσωτερικές. Εξίσου σημαντικές είναι οι παραδοχές της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα, της ανακατα­νομής βαρών, της κοινωνικής επαναρρύθμισης και της αντιμετώ­πισης της «ανθρωπιστικής κρίσης». Επίσης όλοι κατανοούν πλέον την ανάγκη ύπαρξης δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ως προς τα στενότερα «μνημονια­κά ζητήματα», παρά τις ευθύνες και τις διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο ή την έκταση αντιμετώπισής τους, υπάρχουν πλέον κάποιοι «κοινοί τόποι»: Να τερματιστούν οι πολιτικές λιτότητας. Να υπάρξει σοβαρή μεταφορά αναπτυξιακών πόρων. Να διεκδικήσουμε ισχυρή ελάφρυνση του δημόσιου χρέους και η εξυπη­ρέτησή του να συνδεθεί με την αύξηση του ΑΕΠ.

Επίσης, να τελειώνουμε με τα «μνημόνια» και την τρόικα και να περάσουμε σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα ως προς την εποπτεία και την τήρηση των υποχρεώσεών μας. Καθώς παρά τις όποιες κριτικές ως προς την ευρωπαϊκή «δομή» και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, η Ευρώπη είναι το «κοινό μας σπίτι».

Εάν προσέξει λοιπόν κανείς, θα διαπιστώσει ότι παρά τις διαφοροποιήσεις ως προς το πώς τα εννοεί αυτά ακριβώς κάθε πολιτική δύναμη, αποτελούν κοινό περίπου παρανομαστή, από τη ΝΔ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνοντας όλο το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα, παρά τους βερμπαλισμούς… Τα επισημαίνουμε αυτά, γιατί ενώ ισχύουν, η χώρα βρίσκεται εν μέσω μιας οξύτατης πολιτικής σύγκρου­σης, που τείνει να πάρει χαρακτη­ριστικά εξοντωτικού πολιτικού αγώνα, κάτι όμως που σε τελευταία ανάλυση δεν διευκολύνει ούτε τους σημερινούς διαχειριστές της εξου­σίας ούτε τους επίδοξους διαδόχους τους. Ούτε ακόμα περισσότερο την ευρύτερη διαπραγμά­­τευση με τους εταίρους – δανειστές μας, που από τα αποτε­λέσματά της, θα εξαρτηθούν πολλά για τον τόπο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υφί­στα­νται σημαντικές έως τεράστιες σε ορισμένα θέματα διαφορές, μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Παράλληλα όμως καταγράφεται και ένας «κοινός οδικός χάρτης» γενικής κατεύ­θυν­σης για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Παρά τις διαφορές για την αντιμε­τώπιση της κρίσης και την αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης κατάρρευσης, θα χρειασθεί πλέον να «βάλουν πλάτη» όλοι, σε όποια θέση κι αν βρίσκο­νται… Μια «μίνιμουμ» τουλάχιστον εθνική συνεννόηση θα ήταν αναγκαία, εάν δεν μπορεί να γίνει από τώρα ένα «εθνικό σχέδιο αυτοδέσμευσης», όπως εισηγείται ο Αλέκος Παπαδό­πουλος. Δηλαδή ένα πραγματικός «ιστορικός συμβιβα­σμός». Εν πάση περιπτώσει, αν τίποτα απʼ αυτά δεν μπορεί να γίνει προς το παρόν, ας επιδιωχθεί να γίνεται η πολιτική αντιπα­ράθεση με μεγαλύτερη νηφα­λιό­­τητα και ψυ­­­χραι­­μία και λιγότερους βερμπα­λισμούς και οξύτητα…

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top