ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Ευρώπη πολλών Ταχυτήτων

Πολύς λόγος για την Ευρωπη των πολλών ταχυτήτων τι ς τελευταίες μέρες , αλλά περί τίνος πρόκειται ;

Με τη φράση «Ευρώπη δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων» ή «ευέλικτης ολοκλήρωσης» (flexible integration)  ή «διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης»  (differentiated integration), ή «μεταβλητής γεωμετρίας»( variable geometry)  υπονοείται ένα καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όπου κάποιες χώρες μέλη προχωρούν ταχύτερα και βαθύτερα στην ενοποίηση, ενώ κάποιες άλλες παραμένουν πίσω ή εντελώς εκτός. Ωστόσο η Ευρώπη των «δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων» δεν είναι εντελώς καινούργια.  Χρονολογείται ουσιαστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ενώ το 1994 οι Σόιμπλε και Λαμέρς στο γνωστό κοινό κείμενό τους ζήτησαν τη θεσμοποίησή της. Από τότε και μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί σε καθεστώς πολλαπλών ταχυτήτων. Έτσι υπάρχουν κάποιες χώρες που συμμετέχουν στην ευρωζώνη (19), κάποιες άλλες συμμετέχουν στο σύστημα Σένγκεν ή στην αμυντική ενοποίηση, ενώ κάποιες άλλες δεν συμμετέχουν.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας προβλέπει τη δυνατότητα χωρών (εννέα τουλάχιστον) να προχωρήσουν ταχύτερα και μέσω ρύθμισης –  ονομάζεται «ενισχυμένη συνεργασία» (enhanced cooperation) – και που είναι ανοιχτή για όλες τις χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ευθύς αμέσως ή σε μεταγενέστερο στάδιο,  καθώς και μια σειρά άλλων ασφαλιστικών δικλείδων( δεν θα πρέπει να θίγει, π.χ. την οικονομική και κοινωνική συνοχή) . Προβλέπεται επίσης ειδική ρύθμιση για ευέλικτη ενοποίηση στον αμυντικό τομέα (Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία/ Permanent Structured Cooperation – PESCO).

Οι προτάσεις που κατατίθενται τώρα για «δύο ταχύτητες» (ως απάντηση κυρίως στο Brexit)  είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Junker (Λευκή Βίβλος, σενάριο 3 – «Αυτοί που θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα») είτε από χώρες μέλη (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία – συνάντηση Βερσαλιών  6ης Μαρτίου) δεν είναι σαφές εάν επιδιώκουν τις δύο/πολλαπλές ταχύτητες εντός ή εκτός Συνθήκης. Στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την «ενισχυμένη συνεργασία». Με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες . Στη δεύτερη όμως (εκτός Συνθήκης) μπορούν να δημιουργηθούν αυθαίρετες και επικίνδυνες καταστάσεις με ενδεχόμενο αποκλεισμό κρατών μελών (ρητά έχει αναφερθεί η Ελλάδα). προκειμένου να δημιουργηθεί η Ευρώπη του «εσωτερικού πυρήνα» (Core Europe – Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία + BENELUX).

Ως απάντηση στο Brexit και γενικώς στα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση, η Ελλάδα θα πρέπει να υποστηρίξει  την επιτάχυνση της ενοποίησης «για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη», της ανάπτυξης, ευημερίας, απασχόλησης, ασφάλειας, κ.λπ. Όπου είναι αναγκαία η ευελιξία/ διαφοροποίηση θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας (ενισχυμένη συνεργασία, PESCO, κ.λπ.) χωρίς αυθαίρετους αποκλεισμούς χωρών μελών ή αλλοίωση του κεκτημένου της Ένωσης (σχετικά με αλληλεγγύη, συνοχή, κ.λπ.).  Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να ταχθούμε ενάντια   στην ιδέα του Core Europe.

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top