ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΕUVOX 2014: Ο ευρωπαϊκός σύμβουλος ψήφου

O ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου EUVOX είναι πλέον διαθέσιμoς στους χρήστες. Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

O ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου EUVOX είναι πλέον διαθέσιμoς στους χρήστες. Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.euvox.eu/gr/ έχουμε πρόσβαση σε μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή που μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε από τις απόψεις και τις θέσεις των κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο μας στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου. Το EUVOX είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συμβούλου ψήφου (Voting Advice Application), παρόμοια με εκείνες τις εφαρμογές που γνωρίζουν μεγάλη απήχηση τα τελευταία 10 χρόνια τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, καθώς πλέον ένας σημαντικός και διαρκώς αυξανόμενος αριθμός εκλογέων, πριν προσέλθει στην κάλπη, δοκιμάζει μια τέτοια εφαρμογή. Σκοπός του EUVOX είναι να βοηθήσει τους πολίτες να επιλέξουν το πολιτικό κόμμα που εκφράζει καλύτερα τις δικές τους πολιτικές προτιμήσεις. Επιπλέον, τους δίνει άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε μια πλούσια βάση πληροφοριών που αφορούν τις θέσεις των κομμάτων σε μια σειρά από πολιτικά ζητήματα σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές.

.

 

.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού συμβούλου είναι απλή: έχει σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει προτάσεις/ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε διάφορα επίκαιρα κοινωνικοπολιτικά θέματα. Με βάση τις προτάσεις/ερωτήσεις αυτές προσδιορίζονται οι θέσεις των κομμάτων που συμμετέχουν εν προκειμένω στις Ευρωεκλογές. Ο προσδιορισμός γίνεται με τη βοήθεια μιας κλίμακας που υποδηλώνει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα. Οι χρήστες της εφαρμογής, στη συνέχεια, συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο αναζητώντας το δικό τους βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με τα συγκεκριμένα θέματα. Το σύστημα τότε, μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας αριθμητικών χειρισμών, συγκρίνει τις τοποθετήσεις των κομμάτων με τις απαντήσεις των χρηστών και το τελικό αποτέλεσμα είναι η κατάταξη των κομμάτων ανάλογα με τον βαθμό σύγκλισης μεταξύ των τελευταίων και του χρήστη.

.

 

.

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή δεν προβλέπει την εκλογική προτίμηση του χρήστη, αλλά απλώς του συστήνει την επιλογή που προσεγγίζει περισσότερο τις προσωπικές θέσεις του πάνω σε μια ευρεία σειρά ζητημάτων. Η τελική εκλογική επιλογή του ψηφοφόρου πιθανώς να είναι άλλη από εκείνη που προκύπτει από το βαθμό εγγύτητάς του με τα κόμματα, καθώς οι ψηφοφόροι δεν επιλέγουν να ψηφίσουν ένα κόμμα, και δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο, έχοντας ως κριτήριο αυστηρά και μόνο την εγγύτητα των θέσεών τους με τις θέσεις των κομμάτων. Το EUVOX, ωστόσο, φιλοδοξεί να ενημερώσει τους πολίτες για τις τοποθετήσεις των κομμάτων σε συγκεκριμένα ζητήματα και να τους διευκολύνει στον υπολογισμό του βαθμού εγγύτητάς τους με  τα κόμματα, τα οποία μετέχουν στον κομματικό ανταγωνισμό, σε ένα μεγάλο σύνολο επίκαιρων ζητημάτων πολιτικής.

.

 

.

Η εφαρμογή συνδυάζει τόσο την ενημέρωση, όσο και την ψυχαγωγία, καθώς είναι προσβάσιμη και από τα smartphones και συγχρόνως επιτρέπει τη διαδραστικότητα των χρηστών μέσω των social media. Σημειώνεται τέλος ότι η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη, με βάση τις απαντήσεις που έχει δώσει, να εντοπίσει τη θέση του και έναντι των κομμάτων των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

.

 

.

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου. Το EUVOX στηρίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί από μια ομάδα ερευνητών και απαρτίζεται από 30 θέματα/ερωτήσεις  που αφορούν 3 κατηγορίες την Ευρώπη και τους θεσμούς της, την οικονομία, όπως και θέματα κοινωνικά που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα μας (όπως για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εγκρίνονται οι ευρωπαϊκές συνθήκες, η διαδικασία αναδιοργάνωσης του δημοσίου τομέα, η πώληση δημόσιας ακίνητης περιουσίας ή το δικαιώμα στην ελληνική ιθαγένεια). Σημειώνεται ότι η ομάδα του EUVOX πραγματοποίησε συναντήσεις με μια ομάδα διακεκριμένων ερευνητών στην εκλογική έρευνα,  σε κάθε μία ευρωπαϊκή χώρα ξεχωριστά, προκειμένου να οριστικοποιήσει την τελική σύνθεση του ερωτηματολογίου.

.

 

.

Ο προσδιορισμός των θέσεων των πολιτικών κομμάτων. Ο υπολογισμός των θέσεων των κομμάτων έγινε από ομάδες ειδικών επιστημόνων σε κάθε κράτος-μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές θέσεις, δελτία τύπου και άλλες δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων και των στελεχών τους. Πρόκειται για μια διαδικασία κωδικοποίησης, η οποία διεκπεραιώθηκε  σε 2 ή και 3 γύρους, μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας (SmartCoding) που επιτρέπει την ανώνυμη διάδραση των ειδικών που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Στόχος είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συμφωνίας μεταξύ των ειδικών όσον αφορά τις τελικές εκτιμήσεις τους για τις θέσεις των κομμάτων, αλλά και η αποφυγή σφαλμάτων ή και ιδεολογικών στρεβλώσεων στην κωδικοποίηση που πραγματοποιείται. Συνολικά, στο πλαίσιο του EUVOX, κωδικοποιήθηκαν πάνω από 200 κόμματα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.

.

 

.

Η εφαρμογή EUVOX είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό έργο και δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα ή πολιτική κίνηση. Στον σχεδιασμό του συμμετείχαν ερευνητές από το Πανεπιστήμια της Ζυρίχης (Κέντρο Δημοκρατίας Aarau), το Πανεπιστήμιο Twente, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τομέας ιντερνετικών δραστηριοτήτων και διαδικτυακών μέσων, 2014). Μέσα στα πλαίσια διαφάνειας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, τα δεδομένα από τη χρήση της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμα. Σημαντικό, τέλος, είναι να τονιστεί πως κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συλλέγεται από το σύστημα και κατά συνέπεια οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες και  χρησιμοποιούνται μόνο για ερευνητικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς.

.

 

.

Περισσότερες πληροφορίες για το EUVOX είναι διάθεσιμες στον ιστότοπο της εφαρμογής http://www.euvox2014.eu/ καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

.

https://www.facebook.com/euvox2014.greece?fref=ts

.

https://twitter.com/EUVOX2014gr

.

 

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top