ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η αναγέννηση της μεσαίας επιχειρηματικής τάξης

Βασικός πυλώνας ευημερίας ενός κράτους είναι η ύπαρξη μιας δυναμικής και παραγωγικής μεσαίας τάξης.

Μεσαία τάξη με ουσιαστικές και πραγματικές δυνατότητες ,και όχι μιας πρόσκαιρης και εικονικής ανθοφορίας.

Απαιτούνται άμεσες κρατικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις ώστε να δημιουργηθεί εκείνο το ασφαλές και ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον , μέσα στο οποίο θα χαράξουν οι επιχειρήσεις το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδιασμού του κάθε νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος .

Η εφαρμογή στη πράξη των υπηρεσιών μιας στάσης του φαστ τρακ , των γρήγορων αδειοδοτήσεων, της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, δικτύωσης και συναλλαγής είναι βασικές προϋποθέσεις που εγγυάται το επιτελικό ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος για οποιαδήποτε μικρή ή μεσαία ή μεγάλη επένδυση.

Η σταθερή βελτίωση με γεωμετρική πρόοδο των δεικτών καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, της απονομής δικαιοσύνης, της φορολογικής και πολιτικής σταθερότητας και του εργασιακού περιβάλλοντος ,είναι αρμοδιότητα του υπεύθυνου και αξιόπιστου κράτους.

Η ευθεία σύνδεση των ΑΕΙ και ΤΕΙ με την παραγωγή και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στοχευμένης έρευνας και τεχνολογίας που εκπονούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη του καινοτόμου κράτους.

Το κράτος οφείλει να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις εθνικές και διεθνείς αγορές αξιοποιώντας την κρατική αξιοπιστία και διεθνή εμβέλεια στις διεθνείς συμβάσεις.

Σαν παράδειγμα μιας νέας αρχής μπορεί να αναφερθεί η χρήση των υπαρχουσών ανά την Ελλάδα υποδομών των επιχειρήσεων με αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού με νέο που θα στοχεύει στην παραγωγή νέων εξελιγμένων και καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων, δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα οικονομιών κλίμακας με παράλληλη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και του παραγόμενου προϊόντος σε κατεύθυνση που θα έχει σχεδιαστεί από το κράτος .

Παράλληλα οι νέες επιχειρήσεις αυτές θα αναδεικνύουν την δύναμη της κοινωνικής ευθύνης με ετήσιο δημόσιο απολογισμό προς τις τοπικές κοινωνίες, για τα οικονομικά , εργασιακά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα, με την κατάταξη τους από πλευράς του κράτους σε φορολογική κλίμακα με αντίστοιχα κίνητρα .

Είναι βέβαιο όμως για να υλοποιηθεί μια επένδυση απαιτούνται και αντίστοιχοι πόροι, πέρα από το ΕΣΠΑ και τα διορθωτικά προγράμματα, απαιτείται και χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα με βιώσιμους για τον επενδυτή όρους.

Υπό τον όρο της παροχής ρευστότητας τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποδώσουν το κοινωνικό μέρισμα από την στήριξη που έλαβαν από την Ελληνική πολιτεία και κατ επέκταση από τους Έλληνες πολίτες.

Οι ΄΄κοινές΄΄ μετοχές θα πρέπει να ρευστοποιηθούν και να επενδυθούν στη νέα παραγωγική διαδικασία , και αυτό είναι που πρέπει να εγγυηθεί το κράτος.

Είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες διαθέτουν επιχειρηματικό δαιμόνιο, ότι οι Έλληνες επιστήμονες διαθέτουν την γνώση , και οι Έλληνες εργαζόμενοι τιμούν την εργασία.

Απομένει η πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις στο κράτος στο παραγωγικό μοντέλο και στη οικονομία.

Απαιτούνται ευθείες πολιτικές με έμπνευση διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Απαιτούνται πολιτικοί με αποφασιστικότητα , ήθος πίστη ενθουσιασμό και ορμητικότητα .

Απαιτείται να αλλάξει πρόσωπο η ίδια πολιτική και αυτό είναι στο χέρι των πολιτών και θα το πράξουν.

.

Ο Γιάννης Αμοιρίδης είναι βουλευτής Πιερίας, ΔΗΜ. ΑΡ- Κίνηση Ανεξάρτητων Βουλευτών

.

 

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top