ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελληνική αγορά

Ο κλάδος της εφοδιαστικής είναι ένας από τους πιο δυναμικούς στην Ελληνική αγορά με τεράστιες δυνατότητες να πρωτοστατήσει στα επόμενα αναπτυξιακά βήματα της χώρας.

Ο κλάδος της εφοδιαστικής είναι ένας από τους πιο δυναμικούς στην Ελληνική αγορά με τεράστιες δυνατότητες να πρωτοστατήσει στα επόμενα αναπτυξιακά βήματα της χώρας. Η Χώρα μας έχει όλα τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα για να γίνει η πύλη εισόδου στα Βαλκάνια, στην Κ. Ευρώπη και τις χώρες τις Μαύρης Θάλασσας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τεχνογνωσία των επαγγελματιών της εφοδιαστικής που θα πρέπει να συντονίσουν τη διαχείριση αυτών των ροών φορτίου αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά.

Δυστυχώς ο κλάδος της εφοδιαστικής δεν ήταν ποτέ διακριτός από την Ελληνική Πολιτεία. Ποτέ δεν είχε ρυθμιστεί νομοθετικά και δεν αναγνωρίστηκε ο κρίσιμος ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία. Χαρακτηριστικά αναφέρω την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με την εφοδιαστική ανάμεσα σε τουλάχιστον 4 Υπουργεία. Η έλλειψη ενός στοχευμένου νομοθετικού πλαισίου για την εφοδιαστική έχει δημιουργήσει χρόνια προβλήματα όπως:

• Η ανορθολογική κατανομή της εμπορευματικής κίνησης στα μέσα μεταφοράς

• Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που καλύπτει τις ανάγκες του με οχήματα ιδιωτικής χρήσης με αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησης μεγάλου μεριδίου αγοράς από τον κλάδο της εφοδιαστικής για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών (από πόρτα σε πόρτα).

• Η έλλειψη παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας πέρα τις φυσικής μεταφοράς (πχ διαχείριση φορτίου, οργάνωση διανομής, παροδικής εναπόθεση ή αποθήκευση).

• Η δραστηριότητα της διαμεταφοράς δεν είναι διακριτή και κατοχυρωμένη από την ελληνική νομοθεσία

• Η αδυναμία απόσπασης επιπλέον προστιθέμενης αξίας και ευκαιριών ανταγωνιστικότητας από την έλλειψη ελκυστικών υποδομών που θα επέτρεπε την αξιοποίηση της διερχόμενης εμπορευματικής κίνησης

• Η άναρχη χωρική οργάνωση των επιχειρήσεων μεταφοράς και διαμεταφοράς

Για αυτούς τους λόγους πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες που προτείνοντας ένα σαφές πλαίσιο όπου θα αναγνωρίζεται από την ελληνική νομοθεσία η Εφοδιαστική λειτουργία ως ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων και αντίστοιχων επαγγελμάτων, που υπέρκειται τις δραστηριότητας της φυσικής μεταφοράς.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν ότι οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας συμπεριλαμβάνουν:

• Τη φυσική μεταφορά και μεταφόρτωση

• Τη διαχείριση του φορτίου σε επίπεδο αποθήκης

• Το συντονισμό και τη διαχείριση των ροών φορτίου

είναι η ώρα να διατυπωθεί ένα μοντέλο σύνθετης άδειας που θα κάνει ορατό και διακριτό τον κλάδο της εφοδιαστικής.

Επίσης, στο επίπεδο της χωροταξικής οργάνωσης των υποδομών και των εγκαταστάσεων της εφοδιαστικής, αφού ληφθεί υπόψιν η υπάρχουσα κατάσταση και οι μελλοντικές ανάγκες του κλάδου προτείνοντας αφενός διατάξεις για τον μελλοντικό σχεδιασμό οργανωμένης χωροταξικής οργάνωσης και αφετέρου για την επίλυση των προβλημάτων των ήδη διαμορφωμένων περιοχών συγκέντρωσης δραστηριοτήτων με ανάγκη μετεγκατάστασης.

Ο μελλοντικός σχεδιασμός μπορεί να αναφέρεται στη δημιουργία Εμπορευματικών Κέντρων μέσα από την ενεργοποίηση του νόμου 3333/2005. Γνωρίζω ότι άποψη της αγοράς είναι ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα όπου η απαίτηση των 100 στρεμμάτων είναι απαγορευτική για τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων και γι αυτό ζητούν τη δυνατότητα ίδρυσης Ε.Κ μικρότερης έκτασης προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία μικρών κέντρων διανομής των 50 στρεμμάτων που πρέπει άμεσα να θεσπιστεί.

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι μια πρόκληση θετική για την ανάπτυξη της διαμεταφοράς στην Ελλάδα .Είναι μια θετική πρωτοβουλία ανάπτυξης και στήριξης της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ.

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top