ΑΡΘΡΑ

Στα δύο το τρίτο δώρο, ή αλλιώς, (σε κάθε συγχώνευση ένα ερευνητικό κέντρο δώρο)

Στο νέο Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας που αναρτήθηκε στην διαβούλευση για την ενοποίηση του Παν/μιου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, ιδρύεται ταυτόχρονα ως BONUS (?) και ένα Ερευνητικό Κέντρο (sic).
Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο Παιδείας κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση (και εγκαταλείπει?) από τις εξαγγελίες του, για Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Γιατί:
a. Ενισχύει την πολυδιάσπαση και τις αλληλοεπικαλύψεις του ερευνητικού χώρου.
b. Ενισχύει τον κατακερματισμό του θεσμικού πλαισίου, αφού το νέο ΕΚ δεν εντάσσεται στον νόμο για την έρευνα.
c. Δημιουργεί Ε.Κ. δύο ταχυτήτων, με κάποια ΕΚ εκτός Ανώτατης εκπαίδευσης και κάποια εντός
d. Το νέο Κέντρο είναι εκτός θεσμικού πλαισίου για την έρευνα με δικούς του κανόνες.
e. Είναι φανερό ότι αποτελεί μια θεσμική πρωτοβουλία που αποκλίνει και υπονομεύει την χάραξη μιας εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για την έρευνα.

Ποιοι όμως είναι αυτοί οι νέοι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το νέο Κέντρο?
a. Η διοίκηση του νέου ΕΚ ΔΕΝ εκλέγεται αλλά ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον ΥΠΟΥΡΓΟ και την Σύγκλητο. (Αντίθετα με τον νόμο για την έρευνα όπου το ΔΣ περνά από αξιολογική εκλογή). Αυτό είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τους λόγους που ενισχύεται και συντηρείται η πολυδιάσπαση τη έρευνας
b. ΔΕΝ έχει αξιοκρατικά εκλεγμένους Eρευνητές, αλλά μόνο ΙΔΟΧ, δομή που εύκολα παρεκκλίνει σε ημι-φεουδαρχική κατάσταση
c. ΔΕΝ έχει ερευνητές που οι θέσεις τους προκηρύσσονται και εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την έρευνα.
d. ΔΕΝ υπόκειται σε πενταετή διεθνή αξιολόγηση που απαιτεί ο νόμος για την έρευνα.
e. Οι Διευθυντές και ο Πρόεδρος ΔΕΝ υπόκειται σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης.
f. Ανήκουν διοικητικά σέ άλλο φορέα και όχι στην έρευνα και την ΓΓΕΤ.
Επιπλέον
a. Οι θεματικές ενότητες που δημιουργούνται στο εν λόγω ΕΚ (και προβλέπεται να πολλαπλασιαστούν δικτυακά σε όλη την χώρα), ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ήδη και αποτελούν ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ήδη υπαρχόντων ερευνητικών κέντρων και Ινστιτούτων. (Ακόμα και με υφιστάμενα στον ίδιο νομό και την ίδια πόλη – ΙΤΕ)
b. Θα μπορούσαν πολύ απλά και με οικονομία βάθους, να ενταχθούν σαν νέα Ινστιτούτα στις ήδη υπάρχουσες δομές, να ενισχύσουν την Πανελλαδική δικτύωση τους και να λειτουργούν με τους θεσπισμένους κανόνες σε έναν εθνικό σχεδιασμό για την έρευνα.
c. Θα αποκτούσαν με αυτό τον τρόπο εκλεγμένη δομή και διοίκηση

Αντί λοιπόν να ενταχθεί και ενισχύσει έναν συντεταγμένο ενιαίο χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας τον υπονομεύει. Η δημιουργία θεσμοποιημένων Ερευνητικών Κέντρων παγκοσμίως έρχεται να απαντήσει πρώτα και κύρια στην ανάγκη συνέχειας, σταθερότητας και ευελιξίας στη έρευνα, και την εξυπηρέτηση της εθνικής ερευνητικής πολιτικής. Έρχεται συνήθως να απαντήσει και να επικουρήσει στις ασυνέχειες της έρευνας που (απαραίτητα) εκτελείται στα ΑΕΙ, που συνήθως συνδέονται με το πρόσωπο που την εκτελεί.
……………………………………………………………………………….

Άρθρο 07 – Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1. Ιδρύεται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ερευνητικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, …, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Ηπείρου» (Κ.Ε.ΗΠ.).
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Ε.ΗΠ. μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας…..
Το Κ.Ε.ΗΠ. αποτελείται από τα ακόλουθα ινστιτούτα: α) βιοεπιστημών, β) περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης γ) επιστήμης υλικών και υπολογισμών δ) ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών
8. α) Το ΚΕ.Η.Π. διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, ….. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, … και αποτελείται από: – τους τέσσερις (4) διευθυντές των ινστιτούτων, τους οποίους ορίζει η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και – τρία (3) μέλη, τα οποία ο ρ ί ζ ε ι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ των τριών αυτών μελών είναι και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι καθηγητές Α.Ε.Ι., επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα …..
9. Στο Κ.Ε.ΗΠ. τοποθετείται προσωπικό του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Στο Κ.Ε.ΗΠ. επίσης απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.

Άρθρο 07 – Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

  1. Ιδρύεται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ερευνητικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του πα…

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top