ΑΡΘΡΑ

Να γινει η Καλλιθέα φιλόξενη πόλη για ποδήλατα​

Η Καλλιθέα είναι ένας δήμος με πολύ καλή ρυμοτομία, είναι μικρής έκτασης και σχεδόν επίπεδος. Με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ένας δήμος που μπορεί να περιλάβει στις πράσινες και ασφαλείς μετακινήσεις, το ποδήλατο.

Άρθρα, ημερίδες και παρεμβάσεις συγκλίνουν στη ανάγκη για αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου και στην Ελλάδα.

Γιατί το ποδήλατο

Γιατί κυκλοφορόντας  στην πόλη μας με το ποδήλατο, κάνουμε οικονομία, ταυτόχρονα ασκούμαστε κάνοντας καλό στην υγεία μας, επίσης  καταλαμβάνουμε μικρότερο χώρο στον δρόμο βοηθώντας την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Γιατί με το ποδήλατο κερδίζουμε χρόνο,  θα φτάσουμε στον προορισμό μας πιο γρήγορα, ιδίως σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης, λόγω μεγαλύτερης ευελιξίας από κάθε άλλο μέσο

Γιατί είναι το πιο φτηνό και οικολογικό μέσο μετακίνησης στην πόλη, είναι απλό, πρακτικό και οικονομικό, δεν πιάνει χώρο, δεν μας δυσκολεύει στο πάρκινγκ και την κίνηση κι επιπλέον μας επιτρέπει να βλέπουμε την πόλη και να την απολαμβάνουμε.

Γιατί η μετακίνηση θα είναι ευχάριστη ακόμα και για βόλτες με φίλους ή την οικογένεια

Τι πρέπει να γίνει

Υπάρχει ένα μικρό  δομημένο δίκτυο ποδηλατοδρόμου στην Καλλιθέα, κύρια περιφερειακά της πόλης  που  την συνδέει  με το  Κέντρο Πολιτισμού (ΚΠΙΣΝ).

Πρέπει αυτό το δίκτυο να επεκταθεί να γίνει ασφαλές, να διασχίζει την πόλη, να την συνδέει με τους σταθμούς του μετρό και τους άλλους συγκοινωνιακούς κόμβους καθώς και  την παραλία.

Αυξάνοντας το δίκτυο του ποδηλατοδρόμου θα αυξηθεί η χρήση ποδηλάτου με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάγκη για δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων,

σε επιλεγμένα  σημεία της πόλης

Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν  σταθμοί μίσθωσης,  με σύγχρονα συστήματα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων και με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας, ο καθένας να μπορεί να παραλάβει ένα ποδήλατο και να το χρησιμοποιήσει για όσο χρόνο επιθυμεί, επιστρέφοντας το στη συνέχεια σε οποιονδήποτε από τους σταθμούς μίσθωσης. (Υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα για το χώρο του ΚΠΙΣΝ).

Σημαντικό είναι επίσης  να γίνει δωρεάν εκπαίδευση, κύρια σε μαθητές, για τη χρήση του ποδηλάτου (ισορροπία, συντήρηση, ασφάλεια, οδική συμπεριφορά), να δημιουργηθεί ποδηλατική συνείδηση ώστε το παιχνίδι με το ποδήλατο αργότερα να γίνει μέσο μετακίνησης.

Να μην ξεχάσουμε όμως και την ανάγκη να γίνουν ημερίδες με φορείς της πόλης, αλλά και σωματεία και κατοίκους για την αποδοχή της κυκλοφορίας του ποδηλάτου, ώστε να πάψει να υπερτερεί η επιθυμία για το μεγάλο, πολυτελές αυτοκίνητο και να αναδειχθεί η ανάγκη για καλύτερο τρόπο ζωής στην πόλη.

Όλα αυτά γιατί, για να κινούνται κάποιοι με ποδήλατο; 

Όλα αυτά για να εξυπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες του πολίτη, προωθώντας συνδυασμένη μετακίνηση, με ποδήλατο, περπάτημα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όλα αυτά γιατί έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής μας και το περιβάλλον 

Όσο περισσότεροι πολίτες θα επιλέγουν το ποδήλατο για τις κοντινές μετακινήσεις τους  τόσο θα αυξάνεται η διάθεση όλων για σχεδιασμό και υλοποίηση περισσότερων υποδομών

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην αλλαγή αντίληψης για την ασφάλεια των χρηστών και του ποδηλάτου, στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Έτσι προχώρησε στην τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ, σε διάφορα άρθρα της, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

(Βρυξέλλες, 17.5.2018  COM(2018) 274 final)

«Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, με στόχο την διασφάλιση και την τήρηση των αρχών οδικής ασφάλειας εντός Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, έδινε σαφή προτεραιότητα στην ασφάλεια των αυτοκινητιστών.

Παρότι ορισμένα κράτη μέλη συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο κάθε χρόνο, τα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ παρουσιάζουν στασιμότητα τα τελευταία έτη. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα της οδικής ασφάλειας έχουν αντιδράσει στην επιβράδυνση, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους σε αυτό τον σκοπό, όπως εκφράστηκε από τους υπουργούς μεταφορών της ΕΕ στο πλαίσιο της δήλωσης της Βαλέτας 1 σχετικά με την οδική ασφάλεια τον Μάρτιο του 2017.

Βάσει αυτής της πολιτικής ώθησης, η Επιτροπή προτείνει επίσης, παράλληλα με την παρούσα πρωτοβουλία, ένα πλαίσιο για την οδική ασφάλεια για την περίοδο 2020-2030, το οποίο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις γνωστές προκλήσεις και στις αλλαγές στην κινητικότητα που οφείλονται σε κοινωνικές τάσεις (π.χ., περισσότεροι ποδηλάτες και πεζοί, γηράσκουσα κοινωνία) και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών στα οδικά δίκτυα της ΕΕ με τη βελτίωση των επιδόσεων ασφάλειας των οδικών υποδομών. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:

Μεταξύ ατών είναι και  η προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδών

Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών στα οδικά δίκτυα της ΕΕ με τη βελτίωση των επιδόσεων ασφάλειας των οδικών υποδομών. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:

Μεταξύ αυτών είναι και  η προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδών Έτσι έγιναν οι τροποποιήσεις και σε άρθρα που αφορούν  την προστασία των ευάλωτων χρηστών  όπως:

(άρθρο 1, παράγραφος 2, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο

«10.  “ευάλωτος χρήστης οδικού δικτύου”, οι χρήστες του οδικού δικτύου που δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, μεταξύ των οποίων είναι, ιδίως, οι ποδηλάτες και οι πεζοί, καθώς και οι χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων.»)·

«Άρθρο 6 Επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας», προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 6α, 6β και 6γ: Άρθρο 6β Προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6.

Άρθρο 2, 1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.»

Ελπίζω όλοι να συνδράμουμε ώστε σύντομα να γίνει η Καλλιθέα μια πόλη φιλική στη χρήση του ποδηλάτου και να πάρουμε υπόψη στους σχεδιασμούς
ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία θα επεκταθεί σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους, πρωτεύοντες αλλά και μη-αστικούς δρόμους υπό ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top