ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Ποιά θα είναι νέα Ευρώπη;

Ενώ η Ελλάδα φαίνεται  χαμένη στα προβλήματα της , οι άλλοι- παρά τα   δύσκολα εκλογικά αποτελέσματα σ’ορισμένες χώρες—ετοιμάζουν την νέα Ευρώπη, τη νέα Ευρωπαική Ένωση( ΕΕ) μετα τις τραυματικές εμπειρίες των τελευταίων κρίσεων ( οικονομική κρίση, προσφυγική-μεταναστευτική κρίση, Brexit  , άνοδος εθνολαικισμού/ευρωσκεπτικισμού, άνοδος Ντ. Τράμπ, κλπ). Κρατη-μέλη, κυβερνησεις( Ε. Μακρόν, Γαλλία) . Ευρωπαικοί θεσμοί ( Επιτροπή, Ευρωπαικό Συμβούλιο, Κοινοβούλιο) , κέντρα και ιδρύματα ερευνών έχουν παρουσιάσει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου χιλιαδες σελιδες προτάσεων, ιδεών, σχεδίων για τη νέα Ευρώπη.

Αφετηρία όλων αυτών των προτάσεων είναι η διαπίστωση ότι η Ευρωπαική Ένωση  προσλαμβάνεται σήμερα  ως ένας γραφεικρατικός, συγκεντρωτικός θεςμός που προωθεί συντηρητικές πολιτικές λιτότητας ,  υπηρετεί οικονομικά συμφέροντα, χωρίς επαρκή δημοκρατια , λογοδοσία και διαφάνεια.[ Η προσληψη αυτή αποστασιοποιεί τους Ευρωπαιους πολιτες, εκτρέφει τον Ευρωσκεπτικισμό και τον λαικισμό , τάσεις που απειλούν ευθέως το Ευρωπαικό οικοδόμημα αλλά και την Ευρωπαική δημοκρατία . Η Ευρωπαική Ενωση θα πρέπει να ξανακερδίσει τους πολιτες και την ευρύτερη κοινωνια  μεσα από την ισχυρή προβολή των δημοκρατικών αξιών πάνω στις οποίες  στηρίζεται και  ένα νεο προοδευτικό σχέδιο για την ενοποίηση ,νέο αφήγημα , ισχυρές κοινωνικές πολιτικές ,  πολιτικές αναδιανομής  και ευρεία δημοκρατική νομιμοποίηση από τους πολίτες]. 

Ποιά θα είναι λοιπόν η νέα Ευρώπη ; Λαμβάνοντας υπόψη και τα σχέδια που έχουν διατυπωθεί  μέχρι σήμερα ,  συνοψίζω  δεκα συγκεκριμένς προτάσεις , ως ένα Ελληνικό προοδευτικό  Ευρωπαικό σχέδιο  για τη νέα Ευρώπη/ΕΕ.

Οι προτάσεις αυτές είναι :

1.Η  ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) με την προώθηση της οικονομικής ένωσης , δημοσιονομικής ένωσης και ένωσης για την ανάπτυξη- ενώσεις που επιβάλλουν στην Ευρωζώνη να αποκτήσει τους αναγκαίους πόρους (προϋπολογισμό – δημοσιονομική ικανότητα) , να προχωρήσει στην αμοιβαιοποίηση του χρέους,  τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανεργία,  Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ENT) , την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, τη διαμόρφωση δημοκρατικά νομιμοποιημένης οικονομικής διακυβέρνησης με, μεταξύ άλλων,   τη σύσταση υπουργού οικονομικών για την Ευρωζώνη και την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τον  δημοκρατικό έλεγχο της ΟΝΕ

2 Η   δημιουργία της κοινωνικής Ευρώπης με την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη ,  απασχόληση  και σύγκλιση που θα χρηματοδοτείται από   ένα ισχυρό  προυπολογισμό ( που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ΕΕ  χωρίς να περιορίζεται   μέσα σε αυθαίρετα όρια-π.χ. 1% ΑΕΠ)  και  από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ  για την ακύρωση των ακραίων πολιτικών λιτότητας, ανεργίας, κοινωνικής περιθωριοποίησης και φτωχοποίησης. Την  διαμόρφωση μιας περισσότερο ολοκληρωμένης πολιτικής περιφερειακής, κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης και συνοχής  που η  εφαρμογή της θα γεφυρώνει το διευρυνόμενο αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά και Νότο, θα καταπολεμά τις κοινωνικές ανισότητες, θα αναδεικνύει την “κοινωνική Ευρώπη”, ενώ θα προωθεί  και θα εγγυάται τα βασικά δικαιώματα και συλλογικά αγαθά για τους πολίτες

  1. 3. Η διαμόρφωση συνεκτικής Ευρωπαϊκής άμυντικής πολιτικής με στόχο την εγκαθίδρυση κοινής άμυνας (Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης)  μέχρι το 2025 με όλα τα μέσα, στρατιωτικά και άλλα, για την πρόληψη, διαχείριση, επίλυση κρίσεων,εγγύηση των συνόρων  και την  προστασία των κρατών μελών και πολιτών – ως ένα   “σύστημα συλλογικής ασφάλειας”- απο εσωτερικές και εξωτερικές απειλες ( « Ευρώπη που Προστατεύει»). Η πρόσφατη ενεργοποίηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας ( PESCO) αποτελεί θετική εξέλιξη.
  1. Η ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης στο περιφερειακό και παγκόσμιο σύστημα με την ενδυνάμωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ ). Η Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει τα μέσα, ευελιξία στη λήψη αποφάσεων ( ειδική πλειοψηφια)  και μηχανισμούς για τη διασφάλιση της περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας, καθώς και την προώθηση των αξιών της δημοκρατίας και του πολυμερούς παγκόσμιου συστήματος θεσμών και συνεργασίας . Η Ένωση θα  πρέπει να έχει ενιαία  εκπροσώπηση στο διεθνές σύστημα και Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

5.   Η  διαμόρφωση ολοκληρωμένης κοινής  πολιτικής για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και την αποτελεσματική  προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και “δίκαιης κατανομής των βαρών” με τη ριζική αναθεώρηση, μεταξύ άλλων, του κανονισμού του Δουβλίνου  και την υιοθέτηση ενός  κοινού συστήματος ασύλου

  1. Η εμβάθυνση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στους τομείς που δεν έχουν ακόμη  καλυφθεί ( χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ψηφιακή αγορα, κ.λπ) παράλληλα με την ανάπτυξη των συνοδευτικών πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος , την έρευνα , καινοτομία και τεχνολογία, προστασία του καταναλωτή, φορολογική εναρμόνιση , κ.λπ.. Την οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης με στόχους, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, διασυνδετικότητας και αλληλεγγύης.
  1. Η προώθηση της διεύρυνσης της Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και με την Τουρκία στη βάση εκπλήρωσης των προβλεπόμενων ενταξιακών κριτηρίων (“κριτήρια Κοπεγχάγης”, κ.α) και την ενίσχυση  της «πολιτικής γειτονίας».
  1. Η προώθηση από πλευράς ΕΕ της δημοκρατικής κανονιστικής εμπλαισίωσης της παγκοσμιοποίησης, προκειμένου η διαδικασία να λειτουργεί επωφελώς “για όλους” χωρίς να δημιουργεί «χαμένους» (loosers) και να εκτρέφει ανισότητες  που τροφοδοτούν τον εθνολαϊκισμό, προστατευτισμό και εσωστρέφεια.
  1. Η δημιουργία της Ευρώπης των Πολιτών με την ενίσχυση και εκδημοκρατισμό των κεντρικών υπερεθνικών θεσμών και διαδικασιών  της Ένωσης προκειμένου να συγκροτήσουν την ομοσπονδιακή Πολιτική Ένωση. Εθνικών κρατών Αυτό συνεπάγεται την ευρύτερη δυνατή σύμπραξη  των πολιτών στην ενοποιητική διαδικασία μεσω νέων μορφών συμμετοχής και έκφρασης.  . Η ανάδειξη των Ευρωπαικών πολιτικών κομμάτων αλλά και  μέρους των μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου με διεθνικό( transnational)  κάταλογο υποψηφίων  είναι αναγκαία .Ενώ όλα τα υψηλά  πολιτικά αξιώματα της ΕΕ θα πρέπει να καταλαμβάνονται απο δημοκρατικά εκλεγμενους αντιπροσώπους.
  1. Μορφές «διαφοροποιημένης, ευέλικτης ολοκλήρωσης» θα πρεπει να χρησιμοποιούνται  ως μέσο «έσχατης προσφυγής» και μόνο όπου τούτο ειναι αναγκαίο για την εμβαθυνση της ενοποίησης. Η αναθεώρηση των Συνθηκών και η προοπτική καταρτισης  ενός ενιαίου  συνταγματικού κειμένου κατανοητού από τους πολιτες  θα πρέπει να παραμείνουν ως   αναγκαίοι καταληκτικοί στοχοι της διαδικασίας εμβάθυνσης.

Σημασία όμως έχει όλα  αυτά να μη γίνουν ερήμην της Ελλάδας …

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top