ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ποιό είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης;

Με τις δημοσιευμένες θέσεις της και την εκδήλωση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, η ΕΛΙΑ επιδιώκει να φέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα κύρια ζητούμενα για τον έλληνα πολίτη που σχετίζονται άμεσα με το βιοτικό του επίπεδο και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Με τις δημοσιευμένες θέσεις της και την εκδήλωση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, η ΕΛΙΑ επιδιώκει να φέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα κύρια ζητούμενα για τον έλληνα πολίτη που σχετίζονται άμεσα με το βιοτικό του επίπεδο και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Και επειδή συνηθίσαμε στα εύκολα με το μοντέλο της «οικονομίας των δανεικών», της κατανάλωσης και της γενικής ευκολίας, θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το δύσκολο δρόμο του μοντέλου «της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας με όρους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, αναβαθμίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού μας συστήματος και δίνοντας προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας».

Η αναγκαία κινητοποίηση όλων των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεσμών και παραγόντων για να βγούμε από την κρίση μέσα από αυτό το δρόμο, αποτυπώνεται στην πρόταση της ΕΛΙΑΣ, για Εθνική Κοινωνική Συμφωνία με τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και του κόσμου της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Βασικοί πυλώνες της Συμφωνίας πρέπει να είναι ο νέος ρόλος του κράτους, η συμμετοχή και η συνεχής διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές κοινωνίες, η συνεργασία επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, η προώθηση διασυνοριακών και διεθνών συνεργασιών και δικτυώσεων και η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Γιατί πώς αλλιώς θα δημιουργηθεί το κατάλληλο αναπτυξιακό/επενδυτικό περιβάλλον με πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, διαρθρωτικές αλλαγές στον επιτελικό ρόλο του κράτους, αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού προβλήματος της ανάπτυξης, εξάλειψη της γραφειοκρατίας κα της φορο- και εισφορο- διαφυγής, καθιέρωση σταθερών κανόνων μακράς διάρκειας, επίλυση χρόνιων προβλημάτων χωροθέτησης και αδειοδότησης, στήριξη των χιλιάδων νέων και παλιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επέκταση των παραγωγικών υποδομών και δικτύων;

Αυτά συγκροτούν τα κύρια προβλήματα που βαραίνουν στην αξιολόγηση της χώρας και στην χαμηλή της κατάταξη στους πίνακες των παγκόσμιων οργανισμών. Αυτά προβληματίζουν έλληνες και ξένους, μικρούς και μεγάλους επενδυτές που βλέπουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της χώρας, τώρα που τα βαριά σύννεφα του δημοσιονομικού σκέλους της κρίσης αρχίζουν να απομακρύνονται, αλλά διστάζουν.

Αν λυθούν αυτά, οι δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στις τοπικές/περιφερειακές οικονομίες είναι πολλαπλά, σε πολλούς τομείς. Στη βιομηχανική παραγωγή, στον ορυκτό πλούτο, στον ενεργειακό τομέα, στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον τουρισμό και ιδιαίτερα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στην δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στην μπλε (θαλάσσια) οικονομία, στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο δύσκολος αυτός δρόμος που διέρχεται μέσα από ένα διεθνές, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν μπορεί να διανυθεί με επιτυχία, αν δεν στηριχθεί στις ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις που μέσω του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος η ΕΛΙΑ επιδιώκει να αξιοποιήσει και να διευρύνει με την ενίσχυση και των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, ταυτόχρονα: οικονομική αποτελεσματικότητα, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική συνοχή.

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top