ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας

Η κρίση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα έχει ανυπολόγιστες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει πρώτα απόλα την επεξεργασία σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Το σχέδιο αυτό θα αποτυπώνει μια νέα στρατηγική, με νέες κατευθύνσεις και νέες προτεραιότητες, θα ιεραρχεί τους τομείς που θα σηκώσουν το βάρος της προσπάθειας και θα προτείνει συγκεκριμένα εργαλεία για την υλοποίηση της νέας οικονομικής πολιτικής.

Η κρίση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα έχει ανυπολόγιστες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει πρώτα απόλα την επεξεργασία σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Το σχέδιο αυτό θα αποτυπώνει μια νέα στρατηγική, με νέες κατευθύνσεις και νέες προτεραιότητες, θα ιεραρχεί τους τομείς που θα σηκώσουν το βάρος της προσπάθειας και θα προτείνει συγκεκριμένα εργαλεία για την υλοποίηση της νέας οικονομικής πολιτικής.

Μέχρι τώρα ακούγονται και γράφονται πολλά, κυρίως σε σχέση με τα δημοσιονομικά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τα κόμματα ή τους επαγγελματικούς φορείς. Θεωρώ ότι η λύση δεν θα είναι εξωγενής, θα πρέπει να είναι ελληνική, θα πρέπει να εκφράζει τη δική μας βούληση και να στηρίζεται στις δικές μας δυνατότητες. Το νέο σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις παθογένειες, τις στρεβλώσεις αλλά και τις λανθασμένες επιλογές που μας οδήγησαν στη σημερινή τραγική κατάσταση και να προτείνει ένα συνολικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Ολα συνεπώς θα πρέπει να επανεξετασθούν από μηδενική βάση (προϋπολογισμός, δαπάνες, οικονομική πολιτική, κίνητρα κοκ) και με βάση τα νέα δεδομένα.Στόχος είναι μια παραγωγική και εξωστρεφής οικονομία, μια αλληλέγγυα κοινωνία, ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να ενσωματώσει τις νέες ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις, ειδικότερα σε σχέση με την απάντηση στην κρίση, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ΟΝΕ και να εργαστεί με πνεύμα υπευθυνότητας και ανεξαρτησίας, ώστε να δώσει στο δημόσιο διάλογο ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για επενδύσεις, θέσεις εργασίας, κίνητρα, οικονομική συνοχή και γενικότερα, ένα σύγχρονο πλαίσιο για την εκκίνηση της εθνικής οικονομίας σε νέα βάση.

Είναι αναγκαία η συγκρότηση μιας ανεξάρτητης, διεπιστημονικής Εθνικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν προσωπικότητες που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον κάθε τομέα ( εθνική και διεθνή εμπειρία, ακαδημαϊκή έρευνα, εμπειρία της αγοράς και της επιχείρησης, κλπ). Τα μέλη της επιτροπής θα εργασθούν εθελοντικά και θα κληθούν να αξιολογήσουν όλες τις γνώμες, τις μελέτες και τις προτάσεις με βάση επιστημονικά και τεχνοκρατικά κριτήρια.

Η επιτροπή για πρακτικούς λόγους θα είναι 15μελής, θα συγκροτηθεί άμεσα και θα ζητήσει τη συνδρομή όλων όσων κατέθεσαν ή έχουν επεξεργασθεί αναπτυξιακές προτάσεις. Η επιτροπή Θα παρουσιάσει το Σχέδιο της οικονομικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013.

Ο Αθανάσιος Θεοδωράκης είναι πολιτικός επιστήμονας, πρώην Αν. ΓΔ της Ευρ. Επιτροπής για θέματα διεθνούς ανάπτυξης

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top